Vänligen bekräfta att du är över 18 år

warning
  • da-DK
  • en-US
  • de-DE
  • no

Swedish Match förvärvar V2 Tobacco

Swedish Match har förvärvat V2 Tobacco, ett danskt privatägt bolag, verksamt inom rökfri tobak på den europeiska marknaden. V2 Tobacco har sitt huvudkontor i Silkeborg, Danmark.

  • Stabil tillväxt inom det moderna tuggtobakssegmentet ”chew bags”
  •  Verksam på flera marknader, främst Danmark och Tyskland.
  •  Begränsad men dynamisk närvaro på skandinaviska marknader utanför Danmark
  •  Varumärken inkluderar Thunder, Offroad och Phantom (”chew bags” och snus)
  •  Produktion i Silkeborg, Danmark
  •  Årlig nettoomsättning om cirka 160 MSEK och cirka 60 anställda (FTE)

V2 Tobacco, som grundades 2006, har en modern och flexibel produktionsanläggning i Silkeborg i Danmark. Den årliga produktionsvolymen av ”chew bags” och snus är knappt 20 miljoner dosor.

Bolaget är verksamt i över 25 länder och de främsta marknaderna är Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Schweiz samt internetförsäljning och en liten men växande närvaro på vissa andra europeiska marknader.

Avtalet innebär att Swedish Match förvärvar 100 procent av aktierna i V2 Tobacco (produktion och försäljning/marknadsföring i Danmark). Den nuvarande verkställande direktören och en av grundarna till bolaget, Marc Vogel, har samtyckt till att stanna kvar i bolaget, som till största del kommer att drivas självständigt i förhållande till Swedish Match övriga verksamhet. Förvärvet slutfördes den 31 augusti.

”Vi är glada att kunna göra detta förvärv” säger Lars Dahlgren, VD och Koncernchef i Swedish Match. ”En dynamisk, aktiv och självständig verksamhet som V2 Tobaccos passar väl in som ett komplement till vår nuvarande organisation. V2 Tobacco ger med sin moderna och anpassningsbara produktion Swedish Match förbättrad flexibilitet och utökade möjligheter att kunna tillmötesgå konsumenternas förändrade önskemål. För Swedish Match innebär förvärvet även ett ytterligare steg i riktning mot visionen om en ”värld utan cigaretter”.

”För oss har det varit viktigt att finna en köpare som delar våra värderingar och ambition om framtiden. Swedish Match är med sitt kvalitetsarbete, historia och kunnighet världsledande inom rökfri tobak, vilket ger verksamheten i Silkeborg nya och bättre förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa, säger Marc Vogel.”

Köpeskillingen har inte tillkännagivits.

_
Kontakter:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441
Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Release (PDF)

2017-09-01